NikonD70 相機構造

1. 相機總開關

2. 拍照模式轉換轉鈕

3. 鏡頭

4. 光圈調整鈕

5. 記憶卡擺放位置

6. ? 未知

 

 

    

7.? 未知

8.? 未知

9. 觀景窗

10.液晶螢幕

11.? 未知

12.播放照片

13.調整? 未知

14.? 未知

15.? 未知

16.Entert(? 未知)

17.? 未知

18.看起來像垃圾桶

19.光圈調整鈕

20.上下左右移動鍵

 

 

21. 電池放置位置 22.鏡頭手動時的旋轉環

 

  

 

23.快門調整紐

 

 

24.? 未知

25.更換鏡頭時–卸下時的按鈕

26.閃光燈(on/off)

27.裝鏡頭時的對準點

28.? 未知

 

29.看起來應是手動與自動轉換鍵, 但不知為何  一邊是M/A  一邊是M

 

30.手動與自動轉換鍵

 

 

 

發表迴響

avatar
  訂閱  
通知